מאפיינים

גיבוי יומי אוטומטי של האתר שלכם,
תעודת ההצפנה הכי מהירה והכי חזקה ...

&& אבטחו את האתר שלכם באמצעות גיבויים אוטומטיים יומיים אשר נשמרים באתר מרוחק ומגובה בשרידות גבוהה

רשת מהירה

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

ללא הגבלה על קצב העברת הנתונים

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

ללא מגבלה על החלפת שרתים

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.

מעל ל 1000 שרתים

Proactively monitors for and alerts you about any malware that is detected on your website.